Abimael Alonso Fernández-Avilés

[javascript protected email address]

1998-02-19 Saragossa

C/Federico García Lorca nº3,4ºD

Formació acadèmica

  1. 05/2016 - Batxillerat Pablo Gargallo

  2. 06/2014 - ESO Pablo Gargallo

Experiència Professional

  1. Peó INCOS S.L. , Cadrete,Saragossa

    Dates Inici / Fi 06/2016 - 08/2016
    Càrrega i descàrrega del material i les peces. Preparació de l'àmbit de treball i organització de l'entorn en taller. Preparació de l'àmbit de treball i organització de l'entorn en obra. Col·laboració en la realització de les plantilles a escala natural. Col·laboració en la mecanització de peces de fusta i taulers. Col·laboració en l'acoblament dels components que conformen el producte. Col·laboració en l'ajust en obra dels elements de fusteria Eliminació dels desajustaments. Fixació dels elements, accessoris, complements i elements d'acabat. Execució de canteados. Col·laboració en els treballs de reparació. Tractaments protectors de la fusta. Neteja del taller. Neteja de l'àmbit de treball en l'obra. Manteniment de les eines, maquinària i equips de treball. Manipulació dels elements, eines, materials, mitjans auxiliars, proteccions col·lectives i individuals necessaris per desenvolupar el treball

idiomes

Espanyol - Competència bilingüe o nativa

Anglès - Competència professional

Francès - Competència bàsica

Català - Competència bàsica limitada