Eva Sañudo Targarona

Lloc de naixement: Barcelona

Ubicació actual: Cardenal Reig 42, 3er 3ª, Escala A, 08028 Barcelona

Número de telèfon: 677.89.02.90

Email: evast1975@gmail.com

Formació acadèmica

01/2016 - 12/2016
European Financial Advisor
Credit Suisse AG Sucursal en España
11/2003 - 03/2005
Màster en Instruments i Mercats Financers
Universitat Oberta de Catalunya
10/1994 - 06/2002
Diplomatura en Gestió i Administració Pública
Universitat de Barcelona
01/1999 - 11/1999
Secretariat Internacional Bilingüe
Formació Ocupacional

Experiència Laboral

05/2003 - 12/2017

Assessora Financera - Departament Middle Office oficina Barcelona

Credit Suisse AG Sucursal en España, Avinguda Diagonal, 605 Planta 7, 08028 Barcelona

 • Assessora financera, atenció presencial i telefònica de grans clients.
 • Suport financer i administratiu a un equip de cinc assessors comercials. Sol-lució de consultes respecte productes i transaccions financeres.
 • Tramitació i execució d´expedients. Obertura de comptes corrents i de valors a Espanya, Suïssa i Luxemburg. 
 • Execució de transferències nacionals i internacionals tant per clients residents com per no residents. ( SNCE - OMF - OMT ) 
 • Emissió i comptabilització de xecs bancaris. Petició de talonaris. 
 • Tramitació d´ordres de compra i venda de valors de renta fixa ( bons ) i renta variable ( accions/ Etfs / sicavs ). Mercat nacional, europeu, nordamericà, asiàtic i MAB. 
 • Execució d´ordres de futurs i opcions financeres. 
 • Contractació i renovació de IPFs i Repos. 
 • Contractació i renovació de disposicions de crèdit segons el tipus de interès del mercat i el plaç indicat.
 • Informació i coordinació amb els assessors comercials del equip d´esdeveniments corporatius, com splits d´accions, repartiment de dividens, OPAs. 
 • Tramitació de traspassos de carteres de valors d´altres entitats tant nacionals com estrangeres. 
 • Tramitació de devolució de retencions de valors practicades al estranger per a grans empreses a través de l´Agència Tributària espanyola. Model 01. 
 •  Execució de compra /venda de divises a curt i llarg termini. Forex spot i forward. Canvis de divisa limitats a preu i termini, swaps. 
 • Contractació de productes estructurats i de risc en mercat primari i secundari. 
 • Subscripció i reemborsament de fons nacionals, gestionats per Credit Suisse, i internacionals. Private equity / small caps.
 • Traspassos fiscals de fons interns així com sol-licitud de traspassos de fons dipositats a altres entitats. 
 • Sol-licitud de certificats de posicions per clients, segons la necessitat concreta ( temes fiscals, defuncions, estudis al estranger). 
 • Enviament per e-mail a clients d´extractes de compte corrent, carteres de valors, simulacions fiscals així com pamflets informatius de productes i fons de inversió comercialitzats. 
 • Elaboració de informes mensuals dirigits al departament legal de Madrid sobre els cinc assessors comercials de l´ equip: documentació pendent d´entrega a nivell d´Espanya i Luxemburg, propostes d´assessorament excedides, classes de fons contractades segons el perfil de risc del client, ordres executades amb retard. 
 • Elaboració de controls mensuals dirigits al departament legal de Suïssa sobre la dinàmica del grup de treball dels cinc assessors comercials de l´ equip: relació de visites, preparació de perfils de risc, rotació de carteres, propostes portades a terme, anàlisi i avaluació de les transaccions executades. 
 • Informes trimestrals de pagament de tarifes de comissió de custòdia per part dels clients per a cada un dels cinc assessors comercials de l´equip. 
 • Informes trimestrals de pagament de tarifes de comissió de finders/ Eafis sobre clients presentats. 


04/1999 - 04/2003

Secretària Adjunta a Direcció

Credit Suisse AG Sucursal en España, Avinguda Diagonal 605, planta 7, 08028 Barcelona

 • Coordinació de l´agenda del director de l´oficina. Confirmació de visites i reunions.
 • Redacció de cartes en català, castellà, francès i anglès per diferents institucions.
 • Tramitació de reserves de passatges d´avió, tren, hotel i restaurants pel personal autoritzat.
 • Comptabilització de despeses dels assessors comercials.
 • Supervisió de sales de visita i videoconferències amb la resta d´oficines d´ Espanya i l´estranger.
 • Comandes de material d´oficina.
 • Coordinació servei de missatgeria.
 • Presentacions i arxiu documental.

12/1998 - 04/1999

Telefonista - Recepcionista

Business T&G, Avinguda Roma 178, planta 3, 08025 Barcelona

 • Recepció i transmissió de trucades
 • Traducció de textos castellà // anglès
 • Servei diari de valija

Promocions a Credit Suisse AG Sucursal en España

2016 Títol Corporatiu : Assistant Vice President

.

2008 Promoció Nivell IX

.

2005 Promoció Nivell X

.

idiomes

Castellà Competència bilingüe o nativa

Català Competència bilingüe o nativa

Anglès Competència professional completa

Francès Competència professional completa

Cursos a l´estranger

American Language Program - Columbia University, New York (1997)

Aplicacions Informàtiques

80%

Paquet Office

90%

Sistema Globus

90%

Sistema Midala

90%

Sistema Logical Access

90%

Simulador Fiscal

Descarregar CV

Descarregar CV en format Word Descarregar CV

Table of Contents