Silvia Vicente Morales

Granollers , 1978-04-28

C/. Priorat, 28 Lliçà d'Amunt

Email [javascript protected email address]

Telèfon: 627425824

MP

PSICÒLOGA CLÍNICA: APASSIONADA DE L'ESTIMULACIÓ COGNITIVA I L'ENSENYAMENT.

Formació acadèmica

09/2011 - 07/2016
Grau Psicologia (Menció: clínica) a Universitat Oberta de Catalunya
09/1996 - 06/1999
Tècnic Especialista Administrativa a Escola Municipal del Treball

Propers Objectius Acadèmics


Iniciar, en el proper any 2017, el Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.

Experiència Professional

09/2015 - 06/2016
Co-terapeuta, Associació Angle Vallès, Parets del Vallès (Barcelona)
Pràctiques curriculars amb especial atenció en el camp d'aplicació de la psicologia clínica infantil. Col·laborant en la preparació de les sessions (individuals i de grup) per l'avaluació, diagnòstic i tractament dels diferents trastorns psicològics (TDAH, baixes capacitats, TEA, etc.).
09/2000 - 11/2011
Tècnic Especialista Administrativa, Serxar, S.A.U., Granollers (Barcelona)
Secretària de direcció, en la gestió i organització de l'agenda de l'administrador de l'empresa. Responsable del departament de compres en la gestió de comandes, albarans i factures. Responsable de recursos humans, en la gestió i control de les hores del personal per a la preparació de les nòmines. Responsable de la prevenció i riscos laborals, en la gestió dels equips de protecció (EPI) i de l'ús responsable d'aquests. Responsable del departament de pressupostos d'obra civil, en la preparació de documentació per el seu lliurament davant dels organismes oficials (Ajuntaments). Responsable dels sistema informàtic de l'empresa, en la col·laboració junt amb l'empresa subcontractada, per el bon funcionament dels equips i programes informàtics.

Idiomes

Castellà Competència bilingüe o nativa
Català Competència bilingüe o nativa
Anglès (Nivell B2) Equivalent al del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües (MECR). Competència professional

Formació acadèmica complementària.

- Curs de mecanografia aplicada (104 h.), arribant a les 250 pulsacions per minut.
- Curs de prevenció de riscos laborals (4 h.).
- Sistema integrat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 (96 h.).

Competències

Descarregar CV