El Currículum Europeu

El Currículum Europeu és un model de currículum implantat a escala europea que homogeneïtza la presentació dels estudis, les experiències, habilitats i capacitats, nivell de idioma, etc. d'un candidat a una oferta de treball o sol·licituds de beques i programes d'estudis o de pràctiques.

Descarrega-te'l en format Word (.docx) :

Europass recomana Cinc principis bàsics per un bon CV

1. Centra't en el realment essencial
 • Un reclutador dedica en general menys d'un minut a examinar un CV abans de decidir en una primera selecció si el refusa o pel contrari segueix dins del procès. Per tant el nostre currículum ha de ser convincent per a no perdre l'oportunitat.
 • Si està postulant per una oferta de feina en concret, segueixi rigorosament els requisits del procès de sol·licitud. L'oferta de feina pot especificar el mecanisme de sol·licitud (CV, formulari a cumplimentar, sol·licitud online, CV adjunt...), la longitud o el format del CV, si es precis incloure una carta de motivació, etc.
 • Sigues breu: generalment dos pàgines en A4 són més que suficient, independentment de la teva formació o la teva experiència. No superi les tres pàgines. Si ets titulat universitari, no inclogui la seva formació secundària, a no ser que sigui rellevant per la sol·licitud en qüestió.

L'ordre importa, si tens una escassa experiència professional, descriu primer la formació i educació que has rebut; destaca possibles activitats de voluntariat i practiques en centres de treball.

2. Sigués clar i concís

 • Utilitza frases curtes. Evita frases estereotipades. Concentra't en els aspectes rellevants de la teva formació i experiència professional.
 • Dona exemples concrets. És important quantificar els resultats.
 • Actualitza sempre el teu CV a mida que vas adquirint experiència. No dubtis en suprimir informació antiquada i irrellevant si no aporta res a la sol·licitud en qüestió.

3. Adapta sempre el seu CV de manera que s'adeqüi al lloc que sol·licites

 • Destaca els teus punts forts en relació amb el que necessita l'empleador i centra't en les competències que s'adeqüin al lloc sol·licitat.
 • Evita incloure la formació o experiències professionals totalment irrellevants pel lloc que sol·licita.
 • Justifica les possibles interrupcions en estudis o a la seva carrera professional i inclou exemples de les competències que hagis pogut adquirir durant aquests períodes d'interrupció.
 • Abans d'enviar el teu CV a un empleador, rellegeix-lo per a comprovar que s'ajusta al perfil sol·licitat.
 • No inflis artificialment el teu CV; molt probablement quedaries en evidència en una entrevista.

4.Cuida la presentació del teu CV

 • Presenta les teves competències i habilitats de forma clara, lògica, de manera que destaquin els teus punts forts.
 • Coloca la informació més rellevant al davant del currículum.
 • Cuida l'ortografia i la puntuació.
 • Imprimeix el teu CV en paper en blanc o reciclat (excepte si se't demana que l'enviïs via electrònica).
 • Respecta el tipus de lletra i el format proposats.

5.Revisa el teu CV una vegada acabat

 • Corregeix les possibles faltes d'ortografia o puntuació, i assegura't que l'estructura és clara i lògica.
 • És una bona practica donar per llegir el teu CV a una tercera persona, de manera que t'asseguris que el contingut és clar i comprensible.
 • No oblidis adjuntar al CV una carta de motivació.

Vols un curriculum vitae Online totalment gratuït?

CV Online es un soport dígital pel teu curriculum vitae.

Amb CV online pots crear un currículum europeu.

Escull entre multiples plantilles de curriculum vitae online.

Obtindras un link personalitzable, on s'allotja el teu CV

Customitza'l al teu gust i obtengues un enllaç o codi QR

Descarregable en PDF i Word.

Descubreix més aquí
cvonline.me   Made with ♥ from Barcelona, Pamplona and Santiago de Chile