Política de privacitat cvonline.me

1. Objecte i finalitat

La present política de privacitat informa l’usuari sobre el tracte i l’emmagatzematge que cvonline.me pugui realitzar de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris.

Aquestes dades, que l’usuari facilita, són emmagatzemades amb la finalitat de facilitar la prestació de serveis per part de cvonline.me

El tracte que rebin les dades de caràcter personal, serà estrictament conforme a l’establer per la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD)

2. Emmagatzematge

Les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, seran emmagatzemats en fitxers automatitzats creats per cvonline.me i sota la seva responsabilitat.

2.1 Publicació de les dades

Totes les dades que l’usuari introdueix són de caràcter públic i romandran publicats a internet de manera pública a no ser que l’usuari desactivi el seu currículum online, a la pàgina Configuració del CV. Si l’usuari realitza aquesta acció, cvonline es compromet a què les dades de l’usuari en qüestió deixaran de ser publiques a internet.

3. Veracitat de les dades

L’usuari es compromet i garantitza que les dades facilitades són correctes, vertaderes i s’ajusten a la realitat.

L’usuari es compromet a indicar amb brevetat més grossa possible qualsevol canvi o modificació de les dades facilitades a cvonline.me

4. Dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació

En cumpliment de la LOPD l’interessat podrà exercir el seu dret a accés, rectificació, mitjançant l’aplicació web de cvonline.me i els drets de cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’una notificació a info@cvonline.me

Aquesta comunicació ha de contenir: a)Escrit en el que constin nom, cognoms, NIF, dret i contingut de la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions b) Fotocopia de pasaporte o ID

5. Consentimiento

Les dades recabades per cvonline.me, sempre seràn facilitades amb el consetiment del titular, expressat al acceptar les condicions d’us durant el formulari de registre del lloc Web o s’entendrà acceptat de forma tàcita si l’usuari envia un email a alguna de les adreces de contacte.

6. Confidencialitat i cessió de dades

cvonline.me es compromet a cumplir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades personals contenides en el fitxer automatitzat dacord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tracte segur en sesions ocasionals.

cvonline.me cedirà, comunicarà o revelarà les seves dades personals únicament quan: a) vostè ho consenti expressament, b) la comunicació, cessió o revelació sigui emparada per la legislació vigent.

7. Seguretat

cvonline.me manté els nivells de seguretat de protecció de dades conforme el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els medis tècnics al seu abast per a evitar-ne la perdua, mal ús alteració, accés no autoritzat i robatori.

Considerant que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables, cvonline.me no es fa en cap cas responsable dels danys i perjudicis que es puguessint derivar d’una perdua, mal us, alteració, accés no autoritzat o robatori de dades de caràcter personal contenides en les nostres bases de dades, a no ser que fos causada per un comportament imrpudent intencionat.

8. Comunicacions electròniques

cvonline.me pot realitzar comunicacions als seus usuaris mitjançant les dades facilitades per aquests. cvonline.me es reserva el dret d’enviar butlletins en els que s’hi inclogui noticies, novetats i informacions rellevants sobre el lloc web, o comunicacions comercials que continguin informació d’altres productes, serveis i/o esdeveniments que puguin interessar l’usuari

Aquestes notificacions es realitzaran amb el consentiment previ de l’usuari, que sempre podrà suspendre el servei fent servir el formulari de baixa o comunicant-ho a cvonline.me

9. Ús de cookies

cvonline utilitza coockies, que són petits fitxers de dades que es generen al navegador de l’usuari i que intervenen com a elemnts de seguretat en el control d’accés a algunes arees restringides del web així com amb finalitats estadístiques d’us intern i millores de l’experiència d’usuari.

En cap cas les cookies seran utilitzades per a recavar informació personal.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la configuració corresponent del seu navegador. No obstant cvonline.me no es fa responsable de que la desactivació de la generació de cookies impedeixi el bon funcionament del lloc web.

cvonline.me   Made in Barcelona Assambled in Pamplona